Logo swvzout

Passend onderwijs

Passend onderwijs

Met de invoering van passend onderwijs gaat er veel veranderen, ook voor uw school. Scholen krijgen namelijk een zorgplicht voor álle kinderen. Dat betekent dat de school verantwoordelijk is elk kind een passende onderwijsplek te bieden. Dat kan op uw eigen school zijn, op een andere school in de regio of in het speciaal (basis)onderwijs.