Logo swvzout

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel

Alle scholen in ons werkgebied maken een schoolondersteuningsprofiel. Hierin beschrijft de school haar onderwijskwaliteit. Het profiel maakt duidelijk welke ondersteuning de school aan leerlingen kan bieden en welke voorzieningen er zijn. Ook kan het schoolondersteuningsprofiel laten zien wat een school (nog) niet kan. Alle schoolondersteuningsprofielen vormen gezamenlijk een dekkend netwerk. Zo is gewaarborgd dat er voor elk kind daadwerkelijk een goede onderwijsplek is.