Logo swvzout

Wie voert de Wet passend onderwijs uit?

Wie voert de Wet passend onderwijs uit?

Om de Wet passend onderwijs goed uit te voeren, is Nederland verdeeld in een aantal regio’s. In elke regio is een samenwerkingsverband passend onderwijs opgericht, dat de uitvoering coördineert. In de regio Zuidoost-Utrecht is het samenwerkingsverband ZOUT actief. Hierbij zijn 32 schoolbesturen en 87 scholen aangesloten.

Bij de uitvoering van het passend onderwijs wordt nauw samengewerkt met de vijf gemeenten die in ons werkgebied liggen: De BiltZeistBunnikUtrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede.

Ook is er afstemming met het samenwerkingsverband VO passend onderwijs.

Samenwerkingsverband ZOUT onderschrijft de Code Goed Bestuur en kiest voor een scheiding van bestuur en intern toezicht. Het samenwerkingsverband ZOUT is een vereniging en heeft gekozen voor het bestuur-/directiemodel.

De dagelijkse leiding van het samenwerkingsverband is in handen van een directeur. Het bestuur bestaat uit vier leden en een onafhankelijke voorzitter. De Algemene Ledenvergadering (ALV) heeft een toezichthoudende rol. De ALV bestaat uit een vertegenwoordiging van alle 32 schoolbesturen.