Logo swvzout

Komen er straks niet te veel kinderen in de klas die extra ondersteuning nodig hebben?

Nee, die angst is onterecht. Het speciaal basisonderwijs (SBO) en het speciaal onderwijs (SO) verdwijnen namelijk niet. Die scholen blijven na 1 augustus 2014 gewoon bestaan; ze bieden specialistische ondersteuning aan kinderen die dat nodig hebben. De meeste kinderen die nu in het SBO of SO zitten, blijven op hun school.

Het is wel de bedoeling dat het aantal leerlingen in het SBO en SO niet toeneemt. Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, zullen in de toekomst vaker op een reguliere basisschool blijven. Leraren zijn opgeleid om daar goed mee om te gaan. Ze werken nu ook al met een groep kinderen, die allemaal de nodige individuele aandacht nodig hebben en onderling verschillen in hun ontwikkeling.