Logo swvzout

De school stelt voor mijn kind een ontwikkelingsperspectief op. Wat is dat?

Voor sommige leerlingen moeten scholen een ontwikkelingsperspectief (OPP) opstellen. Dat is wettelijk verplicht. Bijvoorbeeld voor kinderen die het gebruikelijke eindniveau van de basisschool niet kunnen halen. Om dit OOP te maken, wordt binnen Samenwerkingsverband ZOUT het groeidocument gebruikt.

In het OPP staat bijvoorbeeld welk eindniveau uw kind wél kan halen. Ook zijn allerlei zaken opgenomen die belangrijk zijn voor het onderwijs aan uw kind. Bijvoorbeeld de zaken die uw kind moeilijk vindt en waarbij uw kind extra hulp nodig heeft. De school bespreekt met u hoe het OPP kan worden uitgevoerd. U kunt dus actief meedenken en een eigen inbreng hebben.

Een keer per jaar evalueert de school het OPP. Ook dat gebeurt ook altijd samen met u. Tijdens de evaluatie bespreekt u hoe het met uw kind gaat en of er dingen moeten worden veranderd in het OPP.