Logo swvzout

De school van mijn voorkeur kan mijn kind geen passende onderwijsplek bieden. Wat nu?

Vroeger moesten ouders zélf op zoek naar een andere school. Daardoor hadden ze vaak het gevoel dat ze van het kastje naar de muur werden gestuurd. Dankzij de Wet passend onderwijs is dat verleden tijd. Scholen hebben nu namelijk een ‘zorgplicht’. Dat wil zeggen: de school waar u uw kind aanmeldt, is verplicht om te zoeken naar een andere school die wél de ondersteuning kan bieden die uw kind nodig heeft.

Elke school heeft inzicht in de  schoolondersteuningsprofielen van andere scholen in de regio. Daardoor weet ze precies welke ondersteuning elke school kan bieden. Op basis daarvan komt de school met een voorstel, dat met u besproken wordt.