Logo swvzout

De school zegt dat ze niet de (extra) ondersteuning kan bieden die mijn kind nodig heeft. Mag de school mijn kind verwijderen?

Nee, dat mag de school niet zomaar doen. De school moet eerst goed met u bespreken welke (extra) ondersteuning uw kind nodig heeft. Als de school die ondersteuning niet kan bieden, is de school verplicht om contact te zoeken met het regionale schoolondersteuningsteam (SOT). Dat team helpt de school en de ouders om wél de ondersteuning te bieden die uw kind nodig heeft. Lukt het uiteindelijk toch nog niet om de ondersteuning te bieden die uw kind nodig heeft? Dan is het misschien nodig om een andere school te zoeken voor uw kind. De school is wettelijk verplicht om een andere school te zoeken voor uw kind. We noemen dat ‘zorgplicht’. Het zoeken van een andere school gebeurt altijd in goed overleg met u.

Soms is er een andere basisschool die wél de noodzakelijke ondersteuning kan bieden die uw kind nodig heeft. Soms is het speciaal (basis)onderwijs de beste keus. Als uw kind wordt verwezen naar het speciaal (basis)onderwijs, loopt dat altijd via het Schoolondersteuningsteam (SOT).