Logo swvzout

Hoe bepaalt de school of ze uw kind kan plaatsen?

Als u uw kind bij een school aanmeldt, kijkt de school altijd eerst of zij een passend onderwijsaanbod voor uw kind heeft. Drie factoren spelen een rol bij de afweging:

  • de ondersteuningsbehoefte van uw kind
  • de (on)mogelijkheid van de school om een kind met deze ondersteuningsbehoefte te begeleiden
  • uw wensen.

Als de plaatsing van uw kind tot een onevenredige belasting van de school gaat leiden, hoeft de school uw kind niet te plaatsen. De school is dan verplicht om een andere school te zoeken, die wél de noodzakelijke ondersteuning kan bieden aan uw kind. We noemen dat zorgplicht.