Logo swvzout

Ik wil mijn kind aanmelden bij een school. Kan ik de school van mijn voorkeur kiezen?

Ja, u kunt uw kind altijd aanmelden bij de school van uw voorkeur, maar u heeft niet de garantie dat deze school uw kind ook daadwerkelijk kan plaatsen. Scholen zijn voor een groot deel hetzelfde. Zij bieden bijvoorbeeld allemaal een aantal verplichte vakken aan. Toch zijn er ook behoorlijke verschillen tussen scholen. Zo is de ene school bijvoorbeeld gespecialiseerd in hoogbegaafde kinderen, en een andere school kan goed omgaan met dyslectische kinderen of met autistische kinderen. Door de Wet passend onderwijs moet elke school voortaan een schoolondersteuningsprofiel maken. Hierin beschrijft de school welke (extra) ondersteuning en begeleiding ze kan bieden aan leerlingen. Dankzij dit schoolondersteuningsprofiel kunt u inschatten of de school van uw voorkeur geschikt is voor uw kind. Als u denkt dat de school geschikt is, kunt u uw kind aanmelden. Na de aanmelding vindt meestal een gesprek plaats op de school. Hierin wordt duidelijk of de school de ondersteuning kan bieden die uw kind nodig heeft. Als de school dat niet kan, is ze verplicht om te zoeken naar een school die wél de ondersteuning kan bieden die uw kind nodig heeft, liefst in de buurt van uw huis. We noemen dat ‘zorgplicht’. Deze zorgplicht voorkomt dat u zélf op zoek moet naar een school die uw kind kan bieden wat het nodig heeft. Het zoeken van een andere school gebeurt altijd in overleg met u.

Als een groep al helemaal vol zit, geldt de zorgplicht niet. Dan is de school waar u uw kind aanmeldt dus niet verplicht om op zoek te gaan naar een andere school.