Logo swvzout

Ik zoek een school die goed kan omgaan met de ontwikkelingsstoornis van mijn kind. Hoe pak ik dat aan?

Door de Wet passend onderwijs moet elke school een schoolondersteuningsprofiel opstellen. Hierin staat welke (extra) ondersteuning en begeleiding de school kan geven aan de leerlingen. Als uw kind een ontwikkelingsstoornis heeft, is het extra belangrijk om goed te kijken naar het schoolondersteuningsprofiel en om de profielen van verschillende scholen te vergelijken.

Als u denkt dat een school geschikt is voor uw kind, raden wij aan om met deze school te gaan praten. In dat gesprek kan de school meer vertellen over de ondersteuning en begeleiding. En u kunt meer vertellen over de ontwikkelingsstoornis van uw kind. Na dat gesprek kunt u beter bepalen of u uw kind bij die school wilt aanmelden.

Het is ook altijd heel zinvol om de ervaringen van andere ouders te horen. Zij kunnen u vaak extra en andere informatie geven. Kent u ouders van de school? Ga met ze praten zodat u een nog betere keus kunt maken.