Logo swvzout

Mijn kind gaat naar het voortgezet onderwijs. Hebben we een nieuwe toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig?

Nee, uw heeft geen nieuwe TLV nodig. We hebben hierover namelijk goede afspraken gemaakt met het samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs in onze regio.

Als uw kind naar het voortgezet onderwijs gaat, krijgt die school de TLV die al is afgegeven en het groeidocument van uw kind. In dat groeidocument staat alle belangrijke informatie over uw kind. Door de overdracht van het groeidocument kunnen de ondersteuning van de basisschool en de ondersteuning van de nieuwe school naadloos op elkaar aansluiten.