Logo swvzout

Mijn kind heeft een Rugzakje. Wat gebeurt daarmee als de Wet passend onderwijs is ingevoerd?

Het Rugzakje verdwijnt per 1 augustus 2014 (bij de invoering van de Wet passend onderwijs). Samenwerkingsverband ZOUT heeft een overgangsregeling. In onze regio houden kinderen hun Rugzakje tot 1 augustus 2015.