Logo swvzout

Mijn kind heeft leerlingenvervoer nodig. Heb ik daar recht op?

Als uw kind naar het speciaal basisonderwijs (SBO) of het speciaal onderwijs (SO) gaat, dan heeft u recht op leerlingenvervoer. Uw kind wordt dan ’s ochtends naar school gebracht en ’s middags weer thuisgebracht. Het leerlingenvervoer wordt geregeld door de gemeente. Voor informatie of het aanvragen van leerlingenvervoer kunt u contact opnemen met de gemeente waar u woont.

Als uw kind naar een reguliere basisschool gaat, heeft u geen recht op leerlingenvervoer.