Logo swvzout

Mijn kind zit nu op het speciaal basisonderwijs/speciaal onderwijs. Kan mijn kind daar na 1 augustus 2015 blijven?

Zit uw kind nu op het speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO)? Dan moet er voor uw kind een herindicatie worden aangevraagd. Dat moet voor 1 augustus 2015. De school gaat die herindicatie aanvragen. Dat gebeurt in goed overleg met u.

Enkele kinderen die nu naar het SO of SBO gaan, kunnen misschien naar een reguliere basisschool overstappen als ze daar extra ondersteuning krijgen. Als die mogelijkheid er voor uw kind is, zal de huidige school dit met u bespreken.

De Wet passend onderwijs geldt trouwens niet voor cluster 1 en 2 van het speciaal onderwijs. Als uw kind een visuele, auditieve of communicatiebeperking heeft, verandert er dus sowieso niets.