Logo swvzout

Moet de school elk kind aannemen dat wordt aangemeld?

Nee. Als u uw kind aanmeldt bij een school, is deze school niet verplicht om uw kind te plaatsen. De school kijkt eerst of zij uw kind de ondersteuning kan bieden die nodig is. Als dat niet het geval is, gaat de school op zoek naar een andere school, die uw kind wél de noodzakelijke ondersteuning kan bieden. Dat is wettelijk geregeld. We noemen dat ‘zorgplicht’. Het zoeken van een andere school gebeurt altijd in goed overleg met u.

Als een groep al helemaal vol zit, geldt de zorgplicht trouwens niet. Dan is de school waar u uw kind aanmeldt dus niet verplicht om op zoek te gaan naar een andere school.