Logo swvzout

Verdwijnt het speciaal (basis)onderwijs door de komst van passend onderwijs?

Nee, het speciaal basisonderwijs (SBO) en het speciaal onderwijs (SO) verdwijnen niet. Deze scholen blijven vanaf 1 augustus 2014 bestaan voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben die een reguliere basisschool niet kan bieden.