Logo swvzout

Wat is een schoolondersteuningsprofiel?

Door de Wet passend onderwijs moet elke school een schoolondersteuningsprofiel opstellen. Hierin staat welke ondersteuning en begeleiding de school kan geven aan de leerlingen. Elke school publiceert haar eigen schoolondersteuningsplan op de website en in de schoolgids.

Op de website van samenwerkingsverband ZOUT kunt u alle schoolondersteuningsprofielen vinden van de scholen die bij ons zijn aangesloten. In het kaartje van Google Maps ziet u alle scholen staan. U kunt direct doorklikken naar de schoolwebsite en het schoolondersteuningsprofiel.