Logo swvzout

De school van mijn voorkeur wil mijn kind niet plaatsen omdat zij de extra ondersteuning niet kunnen bieden. Wat kan ik doen?

Als een school niet de extra ondersteuning kan bieden die uw kind nodig heeft, is de school niet verplicht om uw kind te plaatsen. Wel moet de school op zoek gaan naar een andere school, die uw kind wél de juiste ondersteuning kan bieden. Dat gebeurt altijd in goed overleg met u.

Als u het niet eens bent….

Vindt u dat de school uw kind wel moet plaatsen? Dan kunt u de volgende stappen ondernemen:

  • Zoek contact met het bestuur van de school. Op de website van de school staan de gegevens van het bestuur.
  • Als u er samen niet uitkomt, kunt u contact opnemen met ons samenwerkingsverband.
  • Als dat ook niet tot een goede oplossing leidt, kunt u contact zoeken met de landelijke onderwijsconsulenten passend onderwijs.

U kunt het geschil ook voorleggen aan de landelijke Geschillencommissie passend onderwijs (GPO). Deze commissie brengt binnen 10 weken een oordeel uit aan het schoolbestuur.