Logo swvzout

Ik vind dat de extra ondersteuning voor mijn kind tekortschiet. Wat kan ik doen?

U kunt de volgende stappen ondernemen:

  • U bespreekt het eerst met de leerkracht van uw kind.
  • Als dat gesprek niet het gewenste resultaat heeft, kunt u het bespreken met de directeur van de school.
  • Als dat ook niet het gewenste resultaat heeft, kunt u kijken wat in deze gevallen de school voor mogelijkheden heeft (gesprek bestuur, klachtenprocedure).