Logo swvzout

Is de school verplicht om een kind te plaatsen dat wordt aangemeld?

Nee. Als een kind wordt aangemeld bij een school, is deze school niet verplicht om het kind te plaatsen.

Hierop let de school

De school kijkt naar drie dingen:

  • de ondersteuningsbehoefte van het kind
  • de mogelijkheden van de school om het kind te ondersteunen
  • de wensen van de ouders.

Zorgplicht

De school kijkt of zij het kind de ondersteuning kan bieden die nodig is. Als dat niet het geval is, gaat de school op zoek naar een andere school, die het kind wél de noodzakelijke ondersteuning kan bieden en bereid is het kind toe te laten. Dat is wettelijk geregeld. We noemen dat zorgplicht. Het zoeken van een andere school gebeurt altijd in goed overleg met de ouders.

Weigeren van een leerling

Als de school niet kan voorzien in de ondersteuningsbehoeften van het kind, hoeft de school het kind dus niet toe te laten. Er kunnen ook andere redenen waarom een school een kind mag weigeren. Bijvoorbeeld als de school vol is, als er een toelatingsbeleid is op basis van postcode of als de ouders/verzorgers de levensbeschouwelijke richting van de school niet accepteren. De school heeft dan geen zorgplicht. Lees meer.