Logo swvzout

Kan de school mijn kind verwijderen als zij niet de ondersteuning kan bieden die mijn kind nodig heeft?

Nee, dat mag de school niet zomaar doen. Als de school die ondersteuning niet kan bieden, schakelt ze het schoolondersteuningsteam van ons samenwerkingsverband in. Dat team gaat de school helpen.

Het kan dat de school, ondanks de hulp van het schoolondersteuningsteam, aan uw kind niet de ondersteuning kan bieden die nodig is. In overleg met u wordt er dan gezocht naar een andere school die de ondersteuning wél kan bieden en die bereid is uw kind te plaatsen. Dat kan een andere basisschool zijn, een sbo-school of een so-school.

Als er een school is gevonden die uw kind kan plaatsen, mag de huidige basisschool uw kind uitschrijven.