Logo swvzout

Wat is een groeidocument?

Als uw kind extra ondersteuning heeft, kan de school daar vaak zelf voor zorgen. Er is veel deskundigheid in de school aanwezig. Soms heeft de school hulp nodig van het schoolondersteuningsteam van ons samenwerkingsverband. Daarvoor moet de school dan eerst een groeidocument invullen. Hierin staat informatie over de ontwikkeling van uw kind. In het groeidocument staat ook wat u en de school verwachten van de hulp van het schoolondersteuningsteam.