Logo swvzout

Wat is een ontwikkelingsperspectief? (OPP)

Als uw kind extra begeleiding krijgt, stelt de school een ontwikkelingsperspectief op. Hierin staan de onderwijsdoelen die uw kind waarschijnlijk kan behalen. Ook staat in het ontwikkelingsperspectief welke extra ondersteuning uw kind op school krijgt.

De school bespreekt met u wat er in het ontwikkelingsperspectief komt te staan. U kunt dus actief meedenken en een eigen inbreng hebben. De school evalueert het ontwikkelingsperspectief elk jaar met u. In dat evaluatiegesprek wordt gekeken hoe het gaat met uw kind en of er iets moet veranderen in het ontwikkelingsperspectief. De school is wettelijk verplicht om het ‘handelingsdeel’ van het OPP door u te laten ondertekenen.