Logo swvzout

Wat is extra ondersteuning?

Heeft uw kind niet genoeg aan de basisondersteuning van de school? Heeft uw kind extra ondersteuning nodig, bijvoorbeeld op het gebied van leren of gedrag? Dan gaat de school met u daarover in gesprek. Dat is altijd maatwerk en gebeurt in overleg met u.

Vaak kan de school de extra ondersteuning zelf geven. Soms schakelt de school iemand van buiten in. Bijvoorbeeld een expert van het schoolondersteuningsteam van ons samenwerkingsverband. Het inschakelen van een extern expert verloopt altijd via de ib’er (de intern begeleider van de school).

Verwijzing naar sbo of so

Misschien is de extra ondersteuning niet genoeg voor uw kind. Dan is het soms beter dat uw kind naar een andere school gaat. Bijvoorbeeld naar het speciaal basisonderwijs (sbo) of het speciaal onderwijs (so). Lees meer over de verwijzing naar sbo of so.

Ondersteuning thuis

Soms is er behoefte aan hulp en ondersteuning in de thuissituatie. Dan kan in overleg met u jeugdhulp worden ingeschakeld.