Logo swvzout

Hoe gaat een verwijzing naar het sbo of so in zijn werk?

De Wet passend onderwijs streeft ernaar dat er zoveel mogelijk kinderen naar een reguliere basisschool kunnen, in de buurt van hun huis. Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, doet de basisschool haar best om die extra ondersteuning te bieden. De school kan daarbij geholpen worden door het Schoolondersteuningsteam (SOT) van swv ZOUT.

Er kan een moment komen, waarop de school niet meer de ondersteuning kan bieden die het kind nodig heeft. In dat geval kan het beter zijn dat het kind beter naar het speciaal basisonderwijs (so) of speciaal basisonderwijs (sbo) gaat. Het samenwerkingsverband bepaalt of het kind hiervoor in aanmerking komt.


Het verwijstraject in 6 stappen

Hoe gaat de overstap naar sbo of so formeel in zijn werk?

Stap 1: De school dient bij het samenwerkingsverband een aanvraag in voor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Simpel gezegd betekent dat: komt het kind in aanmerking voor het sbo of so? Over het algemeen wordt een TLV sbo óf een TLV so aangevraagd.

Alle informatie die voor de aanvraag nodig is, staat in het groeidocument. Het is wenselijk dat de aanvraag wordt ondertekend door de ouders/verzorgers, de schoolondersteuner en de directeur van de school. Ouders/verzorgers zijn niet verplicht om in te stemmen met de aanvraag voor een TLV. Ook zonder hun toestemming mag de school een TLV aanvragen, maar dat heeft uiteraard volstrekt niet de voorkeur van het samenwerkingsverband. Bij het indienen van de aanvraag wordt de school geholpen door ons schoolondersteuningsteam (SOT).

Stap 2: De aanvraag komt binnen bij het samenwerkingsverband. De wettelijke, onafhankelijke deskundigen beoordelen de aanvraag. Als zij vinden dat het kind in aanmerking komt voor het sbo of so, geven zij een positief toelaatbaarheidsadvies.

Stap 3: Dit advies gaat naar de directeur van samenwerkingsverband ZOUT.

Stap 4: Als de directeur van samenwerkingsverband ZOUT instemt met het advies, geeft hij een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af. Met een TLV staat vast dat het kind in aanmerking komt voor het sbo of so.

Stap 5: Met dit toelaatbaarheidsadvies (TLV) kunnen de ouders/verzorgers vervolgens contact zoeken met de sbo- of so-school van hun voorkeur.