Logo swvzout

Moet mijn school extra ondersteuning bieden?

Ja, elke school is verplicht om binnen haar mogelijkheden extra ondersteuning te bieden. Een school kan dus niet uitsluitend de basisondersteuning bieden. Uiteraard kan de ene school een stuk verder gaan in de extra ondersteuning dan de andere school. De mogelijkheden hebben bijvoorbeeld te maken met de deskundigheid binnen het team, de faciliteiten in het gebouw en de groepssamenstelling.