Logo swvzout

Voor welke kinderen moet de school een ontwikkelingsperspectief opstellen?

Scholen zijn verplicht om een ontwikkelingsperspectief (OPP) op te stellen als het gaat om:

  • leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte (dus niet voor de basisondersteuning die leerlingen krijgen),
  • leerlingen bij wie de verwachting is dat ze uitstromen naar praktijkonderwijs/lwoo (op basis van verwachte score Cito-eindtoets),
  • leerlingen bij wie de verwachting is dat ze op één of meer vakgebieden maximaal het eindniveau van groep 7 halen.