Logo swvzout

Voor welke kinderen moet de school een ontwikkelingsperspectief opstellen?

Scholen zijn verplicht om een ontwikkelingsperspectief (OPP) op te stellen als het gaat om:

  • leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte (dus niet voor de basisondersteuning die leerlingen krijgen),
  • leerlingen bij wie de verwachting is dat ze uitstromen naar praktijkonderwijs/lwoo (op basis van verwachte score Cito-eindtoets),
  • leerlingen bij wie de verwachting is dat ze op één of meer vakgebieden maximaal het eindniveau van groep 7 halen.
Wanneer stel je een OPP op?

Scholen hebben niet altijd scherp voor welke leerlingen zij een OPP (ontwikkelingsperspectief) moeten opstellen. Een OPP is verplicht voor leerlingen van een reguliere basisschool die extra ondersteuning krijgen en voor álle sbo- en so-leerlingen. Als een bao-leerling basisondersteuning krijgt, is een OPP dus niet verplicht. Als bijvoorbeeld het afwijken van een reguliere leerlijn onder de basisondersteuning valt die de school biedt, is er dus geen OPP nodig. 
Let op: alle OPP’s moeten worden geregistreerd in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD).
Meer informatie vind je onder andere op de website van de Inspectie van het Onderwijs.