Logo swvzout

Wat is basisondersteuning en extra ondersteuning?

Dat is de ondersteuning die alle scholen in onze regio moeten kunnen geven aan leerlingen. Denk bijvoorbeeld aan extra ondersteuning bij leesproblemen of rekenproblemen. Vaak geeft de leerkracht deze ondersteuning in de klas. Soms wordt de ondersteuning buiten de klas gegeven, bijvoorbeeld door een remedial teacher.

Heeft een kind niet genoeg aan de basisondersteuning van de school? Heeft een kind extra ondersteuning nodig, bijvoorbeeld op het gebied van leren of gedrag? Dan gaat de school met de ouders/verzorgers daarover in gesprek. Dat is altijd maatwerk en gebeurt in overleg met hen.

Vaak kan de school de extra ondersteuning zelf geven. Soms schakelt de school iemand van buiten in. Bijvoorbeeld een expert van het schoolondersteuningsteam (SOT) van ons samenwerkingsverband. Het inschakelen van een extern expert verloopt altijd via de ib’er.