Logo swvzout

Wat is een schoolondersteuningsprofiel (SOP)?

Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel, afgekort SOP. In het SOP staat welke ondersteuning en begeleiding de school kan geven aan de leerlingen.

Veel scholen zetten het schoolondersteuningsprofiel in de schoolgids of op hun eigen website. De meeste scholen hebben hun schoolondersteuningsprofiel ook geplaatst op de landelijke website Scholen op de kaart.

Op deze website vindt u informatie over alle scholen in de Nederland (bijvoorbeeld informatie van de Onderwijsinspectie en reviews van ouders en leerlingen).