Logo swvzout

Wat is zorgplicht?

Als een kind wordt aangemeld bij een school, beslist de school binnen 6 weken over de toelating. Lukt dat niet binnen 6 weken, dan kan de school de termijn verlengen tot maximaal 10 weken. Is er langer nodig dan 10 weken, dan wordt het kind voorlopig toegelaten tot een besluit is genomen. Bij het beoordelen of het kind kan worden toegelaten, kijkt de school of het kind extra ondersteuning nodig heeft. Als er extra ondersteuning nodig is, onderzoekt de school of zij die kan bieden. Als de school dat niet kan, is ze verplicht om een school te vinden die de ondersteuning wél kan bieden en bereid is het kind toe te laten. Dat kan een andere basisschool zijn, maar ook een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders/verzorgers.