Logo swvzout

Ik heb een klacht over samenwerkingsverband ZOUT. Wat kan ik doen?

Om uw klacht kenbaar te maken, kunt u gebruikmaken van onze interne klachtenprocedure. Als dat niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie. Bekijk de mogelijkheden in ons klachtenreglement.