Logo swvzout

Nieuwsbrief oktober 2020

Heeft u onze nieuwsbrief gemist, die we met samenwerkingsverband VO 5x per jaar publiceren? Lees hem alsnog! Met onder meer informatie over studiemiddagen, de pilot ontschotten, Centraal Meldpunt complexe casuïstiek, het dekkend netwerk, oudertevredenheid, hoogbegaafdheid en kwaliteitsbeleid.