Logo swvzout

Studiemiddag 2 november 2021

Sinds lange tijd eindelijk weer een studiemiddag van ons samenwerkingsverband! Dinsdag 2 november 2021 van 13.30-17.30 uur bij Postiljon Bunnik is het zover. let op!…. Dit keer niet bij Woudschoten Zeist

We kijken er zelf enorm naar uit en hebben de overtuiging dat we jullie een mooi programma kunnen presenteren.

Het thema Gedrag is binnen het onderwijs aan de orde van de dag en trok tijdens de laatste “live” studiebijeenkomst veel belangstelling.

Ging het toen over externaliserend gedrag, dit keer besteden we in de keynote aandacht aan internaliserend gedrag. Anton Horeweg zal spreken over ‘Het stille kind’.

Programma

13.30-13.45 uur              ontvangst

13.45-14.00 uur              welkom – door René Flippo, directeur samenwerkingsverband

14.00-14.50 uur              keynote spreker over Het stille kind – Anton Horeweg  

14.50-15.00 uur              korte pauze

15.00-15.45 uur              workshop ronde 1 – op inschrijving

15.45-16.00 uur              korte pauze

16.00-16.45 uur              workshop ronde 2 – op inschrijving

16.45-17.00 uur              plenaire afsluiting – door René Flippo

17.00-17.30 uur              borrel en bitterbal

Om zeker te zijn van een plek vragen wij je je in te schrijven voor de studiemiddag en een keuze te maken voor het volgen van 2 workshops: INSCHRIJFFORMULIER – uiterlijk 27 oktober.

(indien een workshop vol is, word je benaderd voor een alternatieve keuze)

  1. Vroegsignalering – door Paulien Oogjen en Loek Mak (SOT)

Het is van groot belang dat kinderen al voor de start van de basisschool in beeld zijn als het gaat om mogelijke extra ondersteuningsbehoeften. Dat biedt een leerkracht de mogelijkheid om het kind direct hierin te begeleiden.

Wanneer het kind zijn weg in de basisschool vervolgt en meer dan de basisondersteuning blijkt nodig te hebben vraagt ook dit om snelle monitoring en handelen.

In deze workshop gaan we in op juist die snelle interventies en mogelijkheden om te handelen.

  1. Integraal kijken naar het kind – door Gert van Reenen (directeur De Wegwijzer Zeist)

De Wegwijzer in Zeist werkt sinds twee jaar met een Commissie van Begeleiding. In de Commissie zitten de school, het CJG en het SWV.  Op deze manier is gewaarborgd dat onderwijs en zorg op hetzelfde moment en in samenhang naar de behoefte van het kind kijken, en als dat nodig is gezamenlijk de juiste ondersteuning en/of zorg inzetten. Ontschotten noemen we dat.

In deze workshop vertelt directeur Gert van Reenen over de aanpak, de winst en de ervaringen van deze integrale aanpak.

  1. Cognitieve en executieve functies – door Doenja Scheffel en Maud Versteeg (SOT)

Deze functies horen bij het denkvermogen. Het zijn denkprocessen, die de leerling in staat stelt activiteiten te plannen en zichzelf aan te sturen. Ze zorgen voor efficiënt, sociaal en doelgericht gedrag. De cognitieve en executieve functies regelen onder andere het starten met een taak en het richten en vasthouden van de aandacht. In deze workshop krijg je ​informatie hoe je in het dagelijkse onderwijs de denkprocessen kan herkennen, aanleren en ondersteunen.

  1. Epilepsie – door Carola Bol van het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE)

Epilepsie komt misschien niet zo vaak voor maar het kan toch zijn dat een kind in de klas het heeft. Carola Bol vertelt niet alleen over de epileptische aanval en hoe je deze herkent, maar ook over welke invloed epilepsie heeft op het leren en op wat het met de cognitie en de sociaal emotionele ontwikkeling van een kind doet.

Ik hoop jullie 2 november a.s. in grote getale te mogen begroeten!

Met hartelijke groet,

René Flippo

Directeur