Logo swvzout

Hoe zit het met de onderzoeksperiode als een kind bij 3 jaar wordt aangemeld?

Ouder(s)/verzorger(s) mogen hun kind vanaf 3 jaar aanmelden. De zorgplicht gaat in, zodra het kind (schriftelijk) is aangemeld bij de school. Dan gaat ook direct de onderzoeksperiode van 6 weken in, die eventueel verlengd kan worden naar 10 weken. Binnen die termijn moet het schoolbestuur een beslissing nemen over de toelating van de leerling. Als het schoolbestuur dat niet doet en de leerling is niet ingeschreven op een andere school, dan moet de school de leerling tijdelijk inschrijven en plaatsen. De school heeft de zorgplicht nog steeds.

Het kan dat de school na die tien weken tot de conclusie komt dat zij het kind niet de benodigde ondersteuning kan bieden. Dat kan bijvoorbeeld als er op een later moment onderzoek wordt gedaan. Soms is het kind dan al gestart op de school. De school moet dan op zoek naar een andere school die wél een passend onderwijs- en/of ondersteuningsaanbod heeft en bereid is de leerling aan te nemen. Dat laatste geldt trouwens ook voor leerlingen die al langer op school zitten. Pas als die andere school schriftelijk verklaart dat ze de leerling wil toelaten, is de oorspronkelijke school (van aanmelding) ontslagen van haar zorgplicht.

Meer informatie over de zorgplicht vind u op de website van Onderwijsgeschillen.