Logo swvzout

Wie heeft de zorgplicht als het kind bij meerdere scholen is aangemeld?

Ouder(s)/verzorger(s) mogen hun kind bij meerdere scholen tegelijkertijd aanmelden. Zij moeten dan wel aangeven dat zij hun kind ook bij een andere school hebben aangemeld en wat de school van voorkeur is. In theorie ligt de zorgplicht bij alle scholen waar het kind is aangemeld. Binnen ons samenwerkingsverband zijn geen afspraken gemaakt hoe daarmee om te gaan, mede omdat er geen centraal aanmeldsysteem is.