Logo swvzout

SWV PO ZOUT

Stafbureau

Mw. E. (Erika) Krone
Directeur-Bestuurder a.i.
e.krone@swvzout.nl

Mw. S. (Susan) Hoek
Managementondersteuner
s.hoek@swvzout.nl

Mw. M. (Maaike) Klinkenberg Senior beleidsadviseur m.klinkenberg@swvzout.nl

Mw. A. (Annelie) Karelse
Beleidsadviseur
a.karelse@swvzout.nl

Mw. C. (Chantal) Aarden Coördinator Team ZOUT c.aarden@swvzout.nl

Mw. A. Swets-Pieters Team ZOUT – TLV administratie a.swetspieters@swvzout.nl

Raad van Toezicht (RvT)

xx

Algemene ledenvergadering (ALV)

De algemene ledenvergadering is intern toezichthouder. In de ALV zit van elk schoolbestuur dat bij SWV PO ZOUT is aangesloten één afgevaardigde. De ALV komt drie keer per jaar bijeen.

Vacatures

Geen