Logo swvzout

De Ondersteuningsplanraad (OPR)

In de Ondersteuningsplanraad (OPR) zitten ouders en medewerkers van scholen. De OPR kan meedenken en meebeslissen over passend onderwijs in onze regio.  De OPR heeft een instemmingsrecht ten aanzien van het Ondersteuningsplan.

Contact

Wilt u lid worden van de OPR? Of heeft u een vraag of een opmerking voor de OPR? Die kunt u mailen naar: SecretarisOPR@swvzout.nl

Reglement

Lees meer over het reglement van de OPR – ingaande augustus 2020

Notulen