Logo swvzout

Medewerkers Team ZOUT (SOT)

Swv ZOUT heeft met Team ZOUT een schoolondersteuningsteam (SOT). Team ZOUT adviseert scholen bij het bieden van extra ondersteuning aan kinderen die dat nodig hebben. De vraag van de school is daarbij altijd het uitgangspunt.

Contact Team ZOUT

De administratie is op werkdagen van 9.00-17.00 uur bereikbaar op het nummer 030 6915 080.

Wilt u contact met één van de schoolondersteuners, mailt u dan naar de betreffende medewerker: Mail-adressenlijst

Coördinatie en administratie Team ZOUT

Josje Jaasma
coördinatie
j.jaasma@swvzout.nl
Telefoon: 06 45 17 39 25

Annelies Swets Pieters
administratie
a.swetspieters@swvzout.nl
Telefoon: 030 6915 080
Expertise speciaal basisonderwijs (sbo)

Medewerkers Team ZOUT

Evelien Baaiman
 • beeldbegeleider
 • didactisch coachen
Brenda Daatselaar
 • faalangst
 • co-teaching
 • rekencoördinator
 • beeldbegeleider
Hans Vreekamp
 • co-teaching
 • kwaliteitsmedewerker

Expertise speciaal onderwijs (so)

Janetta van Rijswijk
 • leerproblemen
 • kwaliteitsmedewerker SOT
Angela Regts
 • gedrag
 • leren
 • rekencoördinator
 • groepsdynamica
 • co-teaching

Expertise speciaal onderwijs – gedrag

Wilma Aalvanger
 • PBS, positive behavior support
 • coaching leerkracht, leerling en team
 • Autistisch Spectrum Stoornis ASS
 • trauma
 • beeldbegeleider
Mirjam Cox
 • coaching leerling, leerkracht en team
 • trainer Rots en water
 • trainer psycho-educatie, klassenvoorlichter
 • begaafdheid
Loek Mak
 • beeldbegeleider
 • Kiva-trainer
 • Autisme Spectrum Stoornis ASS
 • Thuiszitters
Doenja Scheffel
 • executieve functies
 • co-teaching
 • coaching leerkracht en leerling
Audrey Torn
 • pedagogisch hulpverlener
 • systeemspecialist, complexe problematiek school en thuis
 • kindercoach

Orthopedagogen/psychologen

Sonja Bergstein
 • GZ-psycholoog
 • executieve functies
 • jonge kind
Sandra Borgsteijn
 • orthopedagoog
 • trauma

Tessa Oosterhaven
 • orthopedagoog
 • gedrag
Gerdien Veenstra
 • orthopedagoog
 • Autisme Spectrum Stoornis ASS
 • competentievergrotend werken
Daphne Vernooij
 • orthopedagoog
 • leren en ontwikkeling
 • gedrag
Elske Winterwerp
 • ontwikkelingspsycholoog
 • vrijeschoolonderwijs
 • expertise ZML, LG, MG, LZ
Nina Saedt
 • zeer moeilijk lerende leerlingen
 • werken met leerlijnen
 • co-teaching
Lidy van Nijhuis
 • lichamelijk of meervoudig gehandicapte leerlingen
 • langdurig zieke leerlingen
 • coaching leerkracht en leerling
 • teamvoorlichting

PowerPoint

Tijdens de introductiebijeenkomst voor nieuwe schoolleiders en ib’ers verzorgden directeur René Flippo en coördinator Josje Jaasma een presentatie. Bekijk de PowerPoint.