Logo swvzout

Visie en missie

Ieder kind heeft recht op onderwijs dat aansluit op zijn mogelijkheden en behoeften. Dat is de basisgedachte van passend onderwijs. Dat is waar samenwerkingsverband PO Zuidoost-Utrecht (swv ZOUT) zich sterk voor maakt.

Inclusief denken en doen

In swv ZOUT werken 30 schoolbesturen en 79 scholen samen om passend onderwijs te geven aan 17.000 leerlingen. Waar mogelijk gaan leerlingen naar een reguliere basisschool, dichtbij huis. Het motto is daarbij ‘Samen waar het kan, alleen apart waar het moet’. Swv ZOUT ondersteunt scholen bij het waarmaken van deze gezamenlijke ambitie.

Toelating sbo of so

Sommige kinderen kunnen zich beter ontwikkelen in het speciaal basisonderwijs (sbo) of speciaal onderwijs (so). Het samenwerkingsverband bepaalt of een kind in aanmerking komt voor het sbo of so.

Samenwerking

Om elk kind passend onderwijs te bieden, werkt het samenwerkingsverband actief samen met het voortgezet onderwijs en de gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist.

Wilt u meer weten over de visie, ambities en werkwijze van swv ZOUT? Lees dan het Ondersteuningsplan 2018-2022.