Logo swvzout

Themadossiers

Basisondersteuning

Invoering van de basisondersteuning – processtappen:

Mei 2022: schoolscan (zelfevaluatie)
scholen brengen beginsituatie in kaart van expertise, aanbod, beleid, protocollen, materialen, voorzieningen en randvoorwaarden.

Juni 2022 (of op een door het bestuur nader te bepalen datum): startbijeenkomsten met collega-scholen
Inschoolacademie reflecteert met alle scholen op de nulmeting. Hoe van A naar BO.

2022-2023: ontwikkeljaar
scholen gaan aan de slag met eigen ontwikkelactiviteiten, onder regie en verantwoordelijkheid van eigen bestuur, eventueel ondersteund door team BO van het SOT.

2023-2024: de basisondersteuning is regiobreed van kracht.

Doorstroom PO-VO