Logo swvzout

School zoeken

Aanmelden

Bent u op zoek naar een school voor uw kind? U kunt uw kind aanmelden op de school van uw keuze. De school bekijkt of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Als er extra ondersteuning nodig is, onderzoekt de school of zij die kan bieden. Als u uw kind aanmeldt bij een school, bekijkt de school of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Als er extra ondersteuning nodig is, onderzoekt de school of zij die kan bieden. Als de school dat niet kan, is ze verplicht om een school te vinden die de ondersteuning wél kan bieden en bereid is uw kind toe te laten. Dat kan een andere basisschool zijn, maar ook een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. Dit gebeurt altijd in overleg met u.

De scholen in onze regio

In samenwerkingsverband regio Zuidoost Utrecht (swv ZOUT) werken 30 schoolbesturen, 79 scholen samen aan passend onderwijs. Het gaat om reguliere basisscholen, scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo-scholen) en scholen voor speciaal onderwijs (so-scholen). Deze scholen staan in de gemeenten de Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist. Op de kaart ziet u welke scholen zijn aangesloten bij ons samenwerkingsverband. Klik op een school voor meer informatie. Over alle scholen is ook veel informatie te vinden op de landelijke website Scholen op de kaart.

School zoeken