Logo swvzout

Bezwaar Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Wilt u bezwaar maken tegen een besluit van samenwerkingsverband ZOUT? Dan vindt u hier onze bezwaarprocedure TLV

Klacht

Klacht over school of bestuur

Heeft u een klacht over de school van uw kind of het schoolbestuur waar de school bij hoort? Bijvoorbeeld een klacht over de ondersteuning die uw kind krijgt? Bespreek dit dan eerst met de school. Als u er samen niet uitkomt, kunt u:

  • een officiële klacht indienen bij de school of het schoolbestuur.
    In de schoolgids van uw school vindt u meer informatie, bijvoorbeeld over de klachtenprocedure, de klachtencommissie en de vertrouwenspersoon.
  • contact opnemen met een onderwijsconsulenten passend onderwijs.
    In Nederland zijn 35 onafhankelijke onderwijsconsulenten, die gratis begeleiding, bemiddeling en advies bieden bij het vinden van geschikt onderwijs voor elk kind.

Klacht over het samenwerkingsverband

Heeft u een klacht over samenwerkingsverband ZOUT? Bekijk hier ons Klachtenreglement