Voor scholen

Elk kind heeft recht op onderwijs dat aansluit bij zijn mogelijkheden en behoeften. De 30 schoolbesturen en 79 scholen die zijn aangesloten bij samenwerkingsverband Zuidoost-Utrecht (ZOUT) werken samen om dit te realiseren.

Swv ZOUT ontwikkelt passend-onderwijsbeleid en coördineert en faciliteert de uitvoering van passend onderwijs in de regio. Daarnaast is swv ZOUT verantwoordelijk voor het verstrekken van Toelaatbaarheidsverklaringen voor sbo en so.

Swv ZOUT heeft een eigen schoolondersteuningsteam (SOT). Het SOT adviseert scholen bij het bieden van extra ondersteuning aan kinderen die dat nodig hebben. De vraag van de school is daarbij altijd het uitgangspunt.