Logo swvzout

(Dreigende) thuiszitters

Om zich goed te kunnen ontwikkelen, is het essentieel dat kinderen naar school gaan. Eén van de belangrijkste doelen van het samenwerkingsverband is voorkomen dat kinderen niet naar school gaan en thuis zitten. Het samenwerkingsverband en alle aangesloten scholen werken hierin samen met de gemeenten (in het bijzonder met jeugdhulp en leerplicht).

Speciaal thuiszittersteam SOT

Het schoolondersteuningsteam (SOT) beschikt over een speciaal thuiszittersteam, dat scholen helpt om (dreigend) thuiszitten te voorkomen of om thuiszitters weer naar school te krijgen. Het is belangrijk om al in een vroeg stadium contact te zoeken met het team. Dat kan op verschillende manieren:

  • Het algemene telefoonnummer van het SOT: 030 6915 080.
  • De thuiszittersknop. Deze is te vinden op Sharepoint. Achter de knop zit een kort formulier dat u anoniem invult. Het SOT neemt dan zo snel mogelijk contact met uw school op.

Signaleringslijst dreigende thuiszitters

Om thuiszitten te voorkomen, is tijdige signalering cruciaal. Het SOT ontwikkelde daarom voor scholen een speciale signaleringslijst. Hiermee kunnen scholen nagaan of er bij een leerling thuiszitten dreigt. Bekijk de signaleringslijst.

Leerplicht – Vrijstelling 5 onder a – terugkeer naar het onderwijs