Logo swvzout

Minister gaat passend onderwijs verbeteren

Heeft u deze nieuwsbrief gemist? Lees hem alsnog.

Heeft u deze nieuwsbrief gemist? Lees hem alsnog.

Heeft u de laatste nieuwsbrief voor de vakantie gemist? Lees hem alsnog. Met o.a. informatie over de basisondersteuning van swv ZOUT en het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen in het voortgezet.

Onze nieuwsbrief over passend onderwijs in de regio Zuidoost-Utrecht is weer verschenen. Lees de interviews en achtergronden over de aanpak Thuiszitters, BUITENKANS, inclusief werken op De Wegwijzer, het pilotproject Verbinding onderwijs & Jeugdhulp en het pilotproject Thuiszitters. Heeft u de nieuwsbrief gemist? Lees hem alsnog!

Onder documenten vindt u vernieuwde formulieren:

TLV aanvraagformulier

TLV verlengingsformulier

Groeidocument

In deze nieuwsbrief onder meer nieuws over het onderwijs aan meerbegaafde leerlingen op basisschool De Ladder, een interview met de creatief begaafde Rozemarijn, ondersteuning aan scholen en kinderdagverblijven in Wijk bij Duurstede, ontwikkelingen op brede school Het Anker, de studiedag van swv ZOUT over hoogbegaafdheid en nog veel meer. Heeft u de nieuwsbrief gemist? Lees hem alsnog en meld u aan zodat u hem voortaan automatisch ontvangt!

Zoveel mogelijk kinderen thuisnabij passend onderwijs bieden, minder segregatie en meer inclusie, minder doorverwijzing naar zware zorg en minder bureaucratie. Dat zijn de belangrijkste ambities van brede school Het Anker in Wijk bij Duurstede. Onder de naam ‘Geen kind Wijk uit’ biedt deze leef- en leergemeenschap kinderopvang, regulier onderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Lees meer over dit inspirerende voorbeeld van passend onderwijs in de Special Verrassend Passend.

Heeft u onze nieuwsbrief gemist, die we met samenwerkingsverband VO 5x per jaar publiceren? Lees hem alsnog! Met onder meer informatie over studiemiddagen, de pilot ontschotten, Centraal Meldpunt complexe casuïstiek, het dekkend netwerk, oudertevredenheid, hoogbegaafdheid en kwaliteitsbeleid.

Samenwerkingsverband ZOUT wil ouders, scholen en andere relaties graag heldere en betrouwbare informatie geven over passend onderwijs in onze regio. De website speelt daarin natuurlijk een belangrijke rol.

We hebben onze website in een nieuw, overzichtelijk jasje gestoken en alle informatie geactualiseerd.

Mist u zaken of heeft u andere suggesties? We horen het graag! Uw feedback stelt ons in staat om de website nog beter te laten aansluiten op uw behoeften.