Zoek
Sluit dit zoekvak.
SWVZOUT beeldmerk

Team ZOUT

Scholen kunnen bij Team ZOUT terecht voor advies, begeleiding en hulp bij het realiseren van extra ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben. Bij Team ZOUT werken verschillende specialisten, zoals gedragsspecialisten, orthopedagogen, een GZ-psycholoog en een ontwikkelingspsycholoog.

Doel

Team ZOUT biedt ondersteuning op maat, afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling. De ondersteuning richt zich op de leerkracht, het kind en de ouders/verzorgers. Het samenwerkingsverband streeft ernaar dat kinderen zoveel mogelijk thuisnabij, in hun eigen woonomgeving, naar school kunnen gaan. De school kan Team ZOUT vragen haar daarin te ondersteunen, zodat de leerling niet naar een andere school hoeft. In de praktijk lukt dat niet altijd. Soms kan een leerling beter ondersteund worden op een andere basisschool of in het speciaal (basis)onderwijs. Team ZOUT kent de scholen in ons werkgebied en kan in dat geval school en ouders/verzorgers adviseren over geschikte scholen. Een verwijzing naar het sbo of so loopt via het samenwerkingsverband. De school kan daartoe een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aanvragen.

Expertise Team ZOUT

In het Team ZOUT is onder meer expertise aanwezig over:

 • Speciaal basisonderwijs
 • Speciaal onderwijs
 • Cognitieve en executieve functies
 • Coaching
 • Leren en leerproblemen
 • Gedrag
 • Groepsdynamiek
 • (Hoog)begaafdheid
 • Jonge kinderen
 • Langdurig zieke leerlingen
 • Leerlijnen
 • Lichamelijk of meervoudig gehandicapte leerlingen
 • Stoornissen, zoals ADHD en ASS
 • Thuiszitters
 • Trauma
 • Zeer moeilijk lerende leerlingen

Inloggen