Search
Close this search box.

Wij vinden de privacy van onze klanten en bezoekers van swvzout.nl belangrijk en behandelen de persoonlijke informatie die u ons toevertrouwd met zorg. Lees hier ons Privacybeleid.

Transparantie

Middels deze privacy statement willen we transparant zijn in de gegevens die wij verzamelen en voor welke doeleinden we deze gebruiken. Alle persoonsgegevens verwerken we op zo’n manier dat dit in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Vordering Persoonsgegevens (AVG) stelt.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. SWV ZOUT houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:Als SWV ZOUT zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

SWV ZOUT
Kwekerij 2C
3709 JA Zeist
info@swvzout.nl

Waarom wij gebruiksgegevens verwerken

Persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake juridische diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

Bewaartermijn

SWV ZOUT bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Surfgedrag & bezoekgegevens

Op SWV ZOUT en gelieerde websites worden bezoekgegevens bijgehouden. Denk bijvoorbeeld aan het IP-adres van uw computer, de bezochte webpagina’s, het tijdstip en browsergegevens. Na registratie worden deze gegevens gebruikt voor statistische data analyses. Deze inzichten gebruiken we vervolgens om de website te optimaliseren. Op die manier verhogen we de gebruiksvriendelijkheid van de website.

Cookies

Wij maken op swvzout.nl en gelieerde websites gebruik van cookies. Een cookie is een bestand dat met webpagina’s wordt meegestuurd en door uw browser op uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken deze cookies om instellingen en voorkeuren te kunnen onthouden, online reclamecampagnes op geaggregeerd niveau te kunnen analyseren en om het gebruik van de website door gebruikers in kaart te brengen. U kunt deze cookies via uw browser uitzetten. Hoe leest u hier: toelichting Consumentenbond.

Webanalyse tools

We gebruiken Google Analytics om bezoekgegevens van swvzout.nl en gelieerde websites vast te leggen. Ook online reclamecampagnes waarbij de mogelijkheid bestaat om klikgedrag te volgen worden hiermee bijgehouden. Dit om reclamecampagnes te kunnen optimaliseren. De door Google Analytics verzamelde gegevens wordt door Google opgeslagen en verwerkt. Deze gegevens kunnen op servers in de Verenigde Staten worden opgeslagen. In het privacybeleid van Google staat verder beschreven wat daarvan eventuele gevolgen zijn. SWV ZOUT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijk falen of misbruik van klantgegevens die via software van derden wordt verwerkt en opgeslagen.

Recht op correctie en verwijdering

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijk onjuistheden bevatten, onvolledig zijn, niet ter zake doen voor het doel waarvoor we deze gegevens hebben verzameld dan kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te corrigeren of te laten verwijderen.

Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, als u niet wilt worden benaderd met onze product en dienstinfo:

SWV ZOUT
Kwekerij 2C
3709 JA Zeist

Privacybeleid aanpassen

Wij behouden het recht om deze privacy statement aan te passen mochten wij dit nodig achten. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

 

Inloggen