Search
Close this search box.
SWVZOUT beeldmerk

Verwijzing sbo/so (aanvraag TLV)

Er kan een moment komen waarop duidelijk wordt dat een leerling zich beter kan ontwikkelen in het speciaal basisonderwijs (sbo) of speciaal onderwijs (so). Met hulp van de school en in goed overleg met de ouders/verzorgers kan dan een toelaatbaarheidsprocedure worden opgestart.

Een aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) moet worden ingediend bij het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband is wettelijk bevoegd over de aanvraag te beslissen. Het samenwerkingsverband laat zich hierin adviseren door twee onafhankelijke deskundigen. Dat is wettelijk geregeld.

Inloggen