Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Oprichting leerteam begaafdheid

leerteam-nieuwsbrief-jpg

Oprichting leerteam begaafdheid

Ook voor begaafde leerlingen moet er in onze regio een passend aanbod en de juiste begeleiding zijn. Onlangs is een leerteam begaafdheid geformeerd, dat de komende twee jaar gaat bijdragen aan het onderwijs aan deze specifieke groep kinderen. Het leerteam, dat bestaat uit professionals uit de onderwijspraktijk, kwam tot stand dankzij een subsidie van het ministerie van OCW.

Het leerteam begaafdheid wil voor de zomer een regionale standaard ontwikkelen voor het onderwijs en de begeleiding aan begaafde leerlingen. In het schooljaar 2024-2025 wordt begonnen met de implementatie ervan. Voor deze regionale standaard formuleerde het leerteam de volgende streefdoelen:

  • Signaleren: elke school heeft toegang tot expertise om begaafdheid zo vroeg mogelijk te signaleren.
  • Analyse: elke school is in staat om de kenmerken van de leerling en zijn gehele context te analyseren en specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften te herleiden.
  • Passende aanpak: elke school is in staat een passend plan van aanpak op te stellen. In zo’n plan is niet alleen aandacht voor het bieden van uitdaging (bijvoorbeeld compacten en/of versnellen), maar ook voor ondersteuningsbehoeften op het gebied van persoonsvorming en leervaardigheden.
  • Peercontact: elke school faciliteert voor elk begaafd kind contact met ontwikkelingsgelijken. Dat kan binnen de eigen school of (boven)bestuurlijk.
  • Samenwerking: kennis en kunde wordt gedeeld binnen de regio.
  • Dekkend netwerk: de gezamenlijke scholen en schoolbesturen zorgen samen voor een dekkend netwerk voor meerbegaafde leerlingen.
  • Duidelijkheid: het is duidelijk welke verantwoordelijkheid bij scholen, ouders en jeugdhulp of zorg ligt.

 

Het leerteam begaafdheid organiseert jaarlijks een aantal bijeenkomsten voor scholen en besturen. Hierin deelt het leerteam waar het mee bezig is en haalt feedback en input uit het veld op. De eerste online bijeenkomst is op woensdag 13 maart, van 13.00-14.30 uur. 

Deel dit nieuwsbericht

SWVZOUT beeldmerk

Meer nieuws?

Inschrijven nieuwsbrief

Inloggen