Logo swvzout

Verwijzing naar het SBO of SO

Het samenwerkingsverband streeft ernaar dat zo veel mogelijk kinderen naar een reguliere basisschool kunnen, in de buurt van hun huis. Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, doet de basisschool haar best die extra ondersteuning te bieden. De school kan daarbij worden geholpen door ons eigen schoolondersteuningsteam.

Er kan een moment komen waarop de school niet meer de ondersteuning kan bieden die uw kind nodig heeft. In dat geval kan het beter zijn dat uw kind beter naar het speciaal basisonderwijs (sbo) of speciaal onderwijs (so) gaat.

Het samenwerkingsverband bepaalt of uw kind in aanmerking komt voor het sbo of so. Daarbij laat het samenwerkingsverband zich adviseren door twee onafhankelijke deskundigen.

Het verwijstraject in 6 stappen

Hoe gaat de overstap naar sbo of so formeel in zijn werk?

Stap 1: De school van uw kind dient bij het samenwerkingsverband een aanvraag in voor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Simpel gezegd betekent dat: komt het kind in aanmerking voor het sbo of so? Over het algemeen wordt een TLV SBO óf een TLV SO aangevraagd. Alle informatie die nodig is, staat in het groeidocument. Het is wenselijk dat de aanvraag wordt ondertekend door uzelf, de schoolondersteuner en de directeur van de school.

U bent niet verplicht om in te stemmen met de aanvraag voor een TLV. Ook zonder uw toestemming mag de school een TLV aanvragen, maar dat heeft uiteraard volstrekt niet de voorkeur van het samenwerkingsverband.

Bij het indienen van de aanvraag wordt de school geholpen door ons schoolondersteuningsteam.

Stap 2: De aanvraag komt binnen bij het samenwerkingsverband. De wettelijke, onafhankelijke deskundigen beoordelen de aanvraag. Als zij vinden dat uw kind in aanmerking komt voor het sbo of so, geven zij een positief toelaatbaarheidsadvies.

Stap 3: Dit advies gaat naar de directeur van samenwerkingsverband ZOUT.

Stap 4: Als de directeur van samenwerkingsverband ZOUT instemt met het advies, geeft hij een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af. Met een TLV staat vast dat uw kind in aanmerking komt voor het sbo of so.

Stap 5: Met dit toelaatbaarheidsadvies (TLV) kunt u contact zoeken met de sbo- of so-school van uw voorkeur. De TLV betekent niet dat de school uw kind móet toelaten. De school beoordeelt eerst of zij uw kind de ondersteuning en begeleiding kan bieden die nodig is.

Is de aanvraag afgewezen? U kunt bezwaar aantekenen als u het oneens bent met de afwijzing. Lees hoe dat u zijn werk gaat.